تولید و تکثیر گیاهان زینتی (تاریخ برگزاری: ۹۷/۰۹/۱۴)

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال